Welcome to a New Order!
NewOrder-300.png

For lenge, lenge siden i en galakse langt, langt borte…

…strammer Høykansler Palpatine grepet om galaksen. Hans Galaktiske Imperium står sterkere og mektigere for hver dag. Det er en tid ikke bare for fremgang, helter, og heltedåder i Imperiets navn — men en tid for ekspansjon, okkupasjon, og konsolidering av en interplanetær koalisjon med én sterk leder.

På Alderaan hvisker en stille motstand, økende siden planeten ble forvandlet til et flyktningemottak. Mengder av ikke-mennesker valfarter til det som kan se ut som Kjerneplanetenes siste trygge havn.

På Kashyyyk har en tidligere dempet motstand blusset opp igjen. Det ulmer på Naboo. Det klekkes planer på Rodia. Det spekuleres på Bothawui. Det heves øyenbryn på Ryloth. I Huttenes sektorer høres hul latter. Det hmm'es på Ithor. Det blomstres på Felucia. Galaksen står klar — men til hva?

Og samtidig suser fire helter avgårde i en Koensayr Citadel… dit Kraften leder dem.

Dette er en kampanjewiki for Star Wars: New Order. Her vil man kunne finne informasjon om alt mulig rart i kampanjen.

Neste spilling:

7. juni hos meg, med middag. Oppmøte mellom fem og halv seks. Middag er klar i løpet av det tidsrommet. (Oppskrifter finnes her. Søk på stikkord "rollespillmat".)

Spilleplan:

  • 24. mai — AVLYST grunnet eksamen
  • 7. juni — sesongavslutning og sommerferie

HoloNet News

År 3, måned 6:

Politisk konferanse på Ithor

Flere prominente senatorer deltar neste måned på en konferanse på naturskjønne Ithor, der galaksens fremtid skal diskuteres i beroligende omgivelser.

Konferansen går noen år tilbake som en årlig happening, men kan ennå ikke kalles tradisjonell i rette forstand. Dette året står selvsagt Keiser Palpatine for initiativet, men vil ikke delta personlig. Ithors førstekansler Moono Wruma ønsker alle deltakerne velkommen til en rolig uke med et spennende opplegg laget for å styrke videre samhold og samarbeid i senatet.

Domfellelse i Bellau-a-Lir-saken

Dommen har falt over de fem medsammensvorne i smugler- og slavehandlersaken som fant sted i måned 4.

Selveste justisprokuratoren deltok i rettssaken så vel som domsavsigelsen. Det antas at dette ble gjort for å understreke at Imperiet ikke tar lett på slike forbrytelser i sin Nye Orden. Alle mistenkte erklærte seg ikke skyldige, men aktoratet bragte frem svært sterke beviser.

De fem tiltalte hadde fått tildelt forsvarsadvokat betalt av en av de tiltaltes far, Pol Kerr, en industrimagnat på Alderaan. Dessverre for dem kom forsvarsadvokaten sent på banen, idet Kerr ikke var klar over at Imperiet nylig hadde avskaffet den gamle republikkens rett til statlig lønnet forsvarsadvokat.

Mon calamarien Cilsam Laro og spaceporttekniker Garin Poltes fikk begge den mildeste straffen for medvirkning til ikkemenneskesmugling, svindel, og slavehandel; fem års straffarbeid på Despayre og deretter to års sikring i et vanlig høysikkerhetsfengsel på Metellos.

Durosen Banniss Monda fikk sju års soning i enecelle på Desolation Alley på Oovo IV for direkte medvirkning og planlegging av ikkemenneskemugling og slavehandel, og spaceporttekniker Eles Kerr fikk ti år på Kessel for å ha vært en av fasilitatorene bak den kriminelle operasjonen.

Faleenen Zerxey fikk strengeste straff for sin kommando over både selve operasjonen og over andre medsammensvorne; dødsstraff. Zerxeys henrettelse skal finne sted på Anaxes i løpet av måned 9. Til da sitter hun i forvaring i Pols Anaxes.

HoloNet News har blitt gitt dispensasjon til å drive holo-opptak under henrettelsen, som vil bli direktesendt på alle kjerneplanetene.

År 3, måned 5:

Såkalte flyktninger deportert

De såkalte feeorinske flykningene som landet på Bellau-a-Lir i forrige måned, er blitt deportert av Imperielle myndigheter. Mannskapet på Salazar er siktet for slavehandel og ikkemenneskesmugling, og skipet er beslaglagt.

Senator Bail Organa holdt forrige måned et innlegg i det Imperielle Senatet hvor han påtok seg ansvaret for de feeorinske flyktningene og tilbød seg å la lokale styresmakter etterforske saken. Tilbudet ble avslått av justisprokurator Hethrir. Imperielle tropper ble kort etter sendt til Alderaan for å løse flokene.

Kaptein Zerxey, pilot Banniss Monda, og tekniker Cilsam Laro, sammen med de alderaanske spaceportteknikerne Eles Kerr og Garin Poltes, avventer domfellelse på Anaxes.

Det er ikke sagt noe om hvor feeorinene har blitt deportert til.

Sabotasje på Rakhuuun

Flere mindre transportskip har forsvunnet fra romskipsverftene på Rakhuuun, og andre skip og sikkerhetsutstyr er ødelagt. Passasjerer og mytterister fra Nizons Lenker antas å stå bak.

Guvernør Rels Bacor og skipsverftenes administrator Tiran Kullper fortviler over hendelsen og krever økt støtte fra mer sentrale myndigheter.

"Det er uholdbart at kriminelle skal kunne rane fritt av ressursene til et helt system," uttaler guvernøren. "Men skylden for dette ligger hos de sentrale myndigheter, som ikke tildeler oss den støtten vi trenger. Imperiet må vokte sine skipsverft vel, dersom Keiserens planer skal fullbyrdes innen de gitte tidsrammer — særlig med all misnøyen hos de ikkemenneskelige borgerne."

Verftsadministrator Tiran Kullper, selv en arkanier og ikkemenneske, slutter seg til guvernøren. "Samarbeidet mellom verftet og styresmaktene på Rakhuuun har alltid vært godt," uttaler hun. "Men styresmaktene plikter å forsvare de sivile som arbeider med å bygge Imperiets flåte. Dette har ikke skjedd. Men jeg klandrer ikke guvernøren for dette — det er den sentrale justis som svikter. Imperiet må ta ansvar!"

Lokale autoriteter har fremdeles ikke greid å fange inn noen av de mistenkte.

Forsvunnet skip funnet i Mytaranor-sektoren

Det var slaveskipet Nizons Lenker som forrige uke ble oppdaget flytende med døde motorer i rommet over Rakhuuun. Det er foreløpig ikke funnet spor av passasjerene som befant seg ombord da skipet forsvant nær Cloud City for fire måneder siden.

Slaver og antatte mytterister ettersøkes nå av imperielle myndigheter for avklaring av forholdene som ledet til eksplosjonen over Cloud City i måned 1. HoloNet News vil herved opplyse de ettersøkte om at det vil hjelpe saken deres dersom de selv melder seg for myndighetene.

Imperielle myndigheter assisteres nå av sittende guvernør for Rakhuuun-systemet, Rels Bacor, som har satt lokale tropper på saken. Ifølge guvernøren er de dog underbemannet. "Vi har ikke fått de troppene vi ble lovet," sier en pressetalsmann for guvernøren til HoloNet News. "Det kommer til å bli vanskelig for oss å finkjemme planeten etter de ettersøkte uten forsterkninger fra kjerneplanetene. Vi kommer likevel til å gjøre vår plikt."

Planeten Rakhuuun er kjent i sektoren for sine romskipsverksteder.

Ny underjustisprokurator oppnevnt for Weerden-systemet

En av assistentene til Imperiets justisprokurator ble denne måneden forfremmet til stillingen underjustisprokurator. Tidligere justisassistent Laddinare Torbins nye arbeidsplass blir Core-planeten Weerden.

Mange husker sikkert Torbin som en pliktoppfyllende byråkrat i den gamle republikkens justisdepartement. Under den Nye Orden har han dog vist seg å være en dyktig og målbevisst klatrer på karrierestigen. Weerden er en planet i utvikling, og det er ønskelig med en stødig forlengelse av den imperielle justisprokuratorens hånd. Forhåpentligvis vil Torbin være den forlengelsen som trengs.

År 3, måned 4

Imperiet avskaffer retten til offentlig lønnet forsvar i rettssaker

Det vil ikke lenger være gratis å drive kriminalitet — i alle fall ikke om man blir tatt.

Justisprokurator Hethrir uttalte tidligere denne uken at tiltalte forbrytere ikke lenger kunne regne med å automatisk få tildelt en forsvarsadvokat dersom de ble tatt for retten. Tidligere har man hatt en erklært rett til å få tildelt en forsvarer som har mottatt lønn fra myndighetene, og som dermed ikke har avkrevd betaling av den tiltalte han skal forsvare.

"Dette er baklengs," mener justisprokuratoren. "Skal myndighetene — de samme som forsøker å få de kriminelle vekk fra gatene, romstasjonene, og spaceportene — betale for å rive i filler sin egen sak og kanskje få forbrytere frigitt på formaliteter? Det er latterlig, og kun enda et bevis på at Republikken var på ville veier."

Den nye loven trer i kraft umiddelbart.

Massearrestasjon på Alderaan

Imperielle myndigheter arresterte denne måneden mellom 20 og 30 feeoriner som manglet identitetspapirer. Arrestasjonene foregikk i og omkring spaceporten ved Belleau-a-Lir på Alderaan etter at et uidentifisert skip fikk landingstillatelse.

Skipet som landet ved Belleau-a-Lir var et uregistrert transportskip ved navn Salazar som fløy under en scramblet ident. Skipet inneholdt noen-og-tjue feeoriner, samt en duresisk pilot, en faleensk kaptein, og en mon calamarisk tekniker. Det skal ha blitt sagt at feeorinene var flyktninger, uten at det ble klarlagt hva de flyktet fra. Imperielle autoritetspersoner mistenker at det skal være snakk om romvesensmugling og slavehandel, og søker å trekke paralleller til organisert kriminalitet.

Skipets mannskap ble anholdt sammen med alle passasjerene, men har vært i stand til å vise godkjent legitimasjon og vil derfor foreløpig kun bli siktet for medvirkning til smugling og mulig intensjon om slavehandel.

Spaceport-personellet påstår at landingstillatelsen ble gitt ved en feiltakelse, og beklager det hele sterkt. De som var direkte ansvarlige er anholdt, og sitter i avhør på Anaxes.

Verken senator Bail Organa eller dronningen Breha Organa er tilgjengelige for kommentar.


Eldre nyheter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License