12. april 2011
Forrige: 29. mars 2011 Neste: 25. april 2011

Heltene kom nedover mot hangerdekket. Der var det fire kraftsensitive fyrer og to droider. Vold oppsto. Heltene fikk huket med seg en droid og dro videre nedover. En av de nedkjempede fyrene hadde en bombe på seg. Eksplosjoner oppsto, og det var klart at tårnet ville rase sammen. Etter å ha dukket unna fallende skrot fant heltene en bil og stakk av fra de ventende myndighetene.

Vel ute i rommet kom alle imperieskip i verden mot heltene. Heldigvis gjorde Kiri og Batti en heroisk innsats, og skipet forsvant inn i hyperrommet i siste liten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License