Abisuu og Melat
twileker.jpg

Abisuu Oona (22) og Melat Sorunti (19) er to twi'lek-slavinner fra Ryloth. Historien de har fortalt så langt er at de ikke kjente hverandre fra før, men begge ble solgt samtidig som slaver, av sine respektive familier, til agenter fra Darga, som solgte dem videre til Jernringen. De ble kjent med hverandre i fangenskap, og har greid å holde sammen siden. De har befunnet seg i fangenskap hos Dargas agenter siden de ble solgt for mellom seks og ni måneder siden, men har vært i Jernringens varetekt de siste tre-fire ukene.

Abisuu (til venstre på bildet) er eldst og oppfører seg som en storesøster. Hun er skvetten og engstelig — fangenskapet har satt spor i henne. Hun ser veldig opp til Kadavrin, og er redd for Batti. Ellers viser hun også de andre heltene stor respekt. Hun snakker gjerne om seg selv og fortiden sin, og er alltid vennlig og hjelpsom.

Melat (til høyre på bildet) er rebelsk og obsternasig, og viser tidvis tegn på aggresjon og et "farlig" lynne. Hun har respekt for heltene, men holder seg på avstand mye av tiden, og snakker lite. Det kan godt hende at hun sitter på et voldsomt raseri mot dem som har plassert henne i den situasjonen hun er i, både familien og slavehandlerne, og hun har få skrupler, som bevist da hun myrdet gamorrean-vakten i Dargas palass.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License