Abraxin

Sumpplanet i Outer Rim. Har opp gjennom historien vist en tendens til å velge feil side i enhver konflikt: De var medlem av Xims imperium, tok sithenes side under mandalorianerkrigen og senere under den nye sithkrigen. Under klonekrigene var de offisielt nøytrale, men støttet separatistene i hemmelighet. For tiden annektert av Imperiet.

Selve planeten har tilknytning til Kraften, og det finnes diverse sumpskapninger her som utstråler den mørke sida for de som kan oppfatte det. Heltene bekjempet en mørk jedi ved navn Essandra Lush på Abraxin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License