Ailees Dar

Zabrak. Søster til Douca Dar, som med nød og neppe unngikk å falle til den mørke sida på Iridonia. Lever av å selge skip uten å spørre hvor de kommer fra. Tok over eierskapet til Banthajegeren etter heltene. Steller formodentlig pent med den.

Spilt av Jen 17. november 2009.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License