Ailon Nova Guard
Ailon_Nova.jpg

Ailon Nova Guard er et leiesoldatkompani basert på Ailon. Kompaniet nyter forholdsvis stor respekt på hjemplaneten og består nesten utelukkende av medlemmer av planetens innfødte rase.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License