Antar 4

Den fjerde månen til gasskjempen Antar i Prindaar-systemet, Inner Rim. Gotal-arten kommer herfra. Terrenget består stort sett av sletteland, og trass i planetens sentrale plassering er ikke Imperiet veldig tilstedeværende her. Torc Ishi har en stor, flott villa her.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License