Banthaens hemmelighet

En tidløs krimklassiker. Et mord skjer på en ikke navngitt planet, tilsynelatende uten at noen hadde motiv eller anledning til det. I tillegg begynner banthaene i området å oppføre seg rart. Det viser seg etterhvert at den rare oppførselen stammer fra ett bestemt individ. Denne banthaen hadde vært vitne til mordet, og en makaber mordhistorie rulles opp.

Cnarck Antilles skrev denne boka i 42 BBY, men den er like populær den dag i dag. Det var ikke den første boka med den populære corellianske detektivhelten Asgar Zane, men definitivt den mest leste. Boka har vært oversatt til flere språk, blant annet til shyriiwook ved forfatteren Agrrogarr.

Andre bøker av Cnarck Antilles:

  • En Nexu for mye
  • Jungelen lytter
  • Det der er ingen måne!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License