Bespin
Cloudcity1.jpg

Gassplanet i Outer Rim. En av få planeter hvor man finner tibannagass, et sekret fra det enorme beldon-dyret, og det eneste stedet i galaksen hvor det naturlig forekommer høyt nok trykk til at denne kan spinnkomprimeres og brukes i blastervåpen. Spinnkomprimert tibannagass fryses gjerne inn i karbonitt før den fraktes.

Til å være en gassplanet har Bespin et yrende dyre- og planteliv. Det finnes en rekke alger som lever i atmosfæren og farger himmelen fiolett om natta. Foruten beldonen har man symbioten triggerfugl og rovdyret velker, fugledyrene rawwk og tibannuck, og flere som aldri har blitt klassifisert, men som bare blir kalt flygere.

Det finnes flere svevende byer på Bespin. Hovedstaden Cloud City (bildet) er kjent for litt dekadent jetsetterliv og gambling. Den årlige sabaccturneringen her er viden kjent. Befolkningen på Bespin er 8% ugnaughter, 68% mennesker, 6% lutrillianere og 18% andre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License