Cato Neimoidia

Riking-planet med fuktig klima. Før klonekrigene var nærmest hele planeten eid av InterGalactic Banking Clan; nå er det Imperiet som kjører showet, selv om de i stor grad styrer seg selv. Cato Neimoida er hjemverdenen til neimoidianerne, men det er bare de rikeste av dem som får lov til å bo her.

CNBridgeCities-SS.jpg

Mye av planeten består av myr og tåke, men det er ikke særlig mye hav. De største byene er konstruert på enorme hengebroer mellom fjelltopper som stikker opp fra tåkehavet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License