Coriolis

Romtransport som forulykket i nærheten av Geonosis i år 19 BBY. De få overlevende ble skipbrudne på planeten under Geon-05, og av dem var det bare fire som overlevde lenge nok til å bli reddet bort fra planeten. De fire var:

  • Felanil Vantai, duros, pilot
  • Demuur, duros, styrmann
  • Foxx, bothaner, navigatør
  • Garrick, menneske, maskinist

Transporten inneholdt mange viktige personer som var mot at øverstekansler Palpatine ga seg selv stadig videre fullmakter, og de fire overlevende sier de har fått bekreftet dette etter å ha snakket med Zanga Nell og KLK-6, som også ble satt i land på planeten der de var skipbrudne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License