Coruscant

Core-planet, og galaksens navle.

Hele planeten er overbygd med etasje på etasje av konstruerte bygninger og speederveier. Her holder Keiseren selv hus, og her ligger hovedsetene til de fleste offisielle instanser i Imperiet, blant annet det Imperielle Senatet. Senatorer fra alle Imperiets hjørner bor og jobber på Coruscant.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License