Despayre

Fengselsplanet i Outer Rim. Sterkt imperienærvær. Har vært fengselsplanet ganske lenge, og er åsted for mye straffarbeid. Ikke et trivelig sted å havne.

Selve landmassen på Despayre består av ett kontinent, som stort sett er dekket av jungel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License