Duro

Forurenset og avfolket hjemplanet til duros-arten. Selve planeten har nesten ingen innbyggere lenger; stort sett er det matproduksjon som foregår der. Mestparten av forurensningen kommer av at Duros industri ble utsatt for heftig bombardement fra separatistene under klonekrigen, noe som førte til at radioaktivt industriavfall ble spredd ut over hele overflaten og gjorde den ubeboelig. Befolkningen bor nå i tjue romstasjoner som går i bane rundt planeten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License