F-4PO
F-4PO.jpg

Protokolldroiden til Grakuushhk. Den har personlighet på samme måten som en gammel landspeeder har det, og har en tendens til å få panikk ved det minste tegn til fare. Det at Grakuushhk gjerne lapper til den når den irriterer ham, som er ganske ofte, gjør nok ikke saken bedre.

Gitt til Grakuushhk av Yarua for å gjøre jobben som aide enklere. Ikke alle kan shyriiwook.

4PO-serien var ment som en billigere versjon av 3PO-serien, og skulle produseres i større kvanta og selges til privatpersoner. Serien var en flopp fordi delene den var bygget av rett og slett ikke holdt mål. Prosessoren hadde enklere algoritmer som skulle sørge for en mer generell personlighet (og også være billigere). Uheldigvis inneholdt algoritmene en del bugs som ble forsterket for hver mind wipe. Feilrapporter fra ellers i systemet hadde en tendens til å overlaste prosessoren, slik at den bare ble stående og riste. Kjent problem for gamle 4PO-droider med litt slitte deler.

Hos F-4PO arter denne overlastingen seg gjerne i form av ytringen av den distinkte frasen "Vi kommer alle til å dø!" Visstnok tilhørte droiden tidligere en meget skvetten politiker som ikke hadde så voldsomt lang fartstid. Man mistenker at politikerens ansatte droideprogrammør la inn frasen som en spøk en gang, og nå er den umulig å wipe.

Batti har eksperimentert en del med droiden, til Grakuushhks store fortvilelse. Den ble forsøkt omprogrammert vil gulvvasker, uten hell. Det siste som har skjedd er at hodet er skrudd løs og montert på hjul. Taleenheten er også fjernet, så nå sier den bare "Vi kommer alle til å dø!" på binary. Det å ikke få feilrapporter fra diverse slitte deler skulle i teorien gjøre droiden mer oppegående, men dengang ei.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License