Felucia

Planet med fuktig klima og enorme sopp, ville rancorer, og annet grums. Ser veldig pent ut hvis du ikke akkurat vasser rundt til knes i mose. Ble bombet tilbake til FØR steinalderen under Klonekrigene, nå har Imperiet kun en liten garnison her med hemmelige fanger.

800px-Felucia_dawn.jpg

Hjemplaneten til Anemone, en felucian som ble reddet fra Black Sun av Grakuushhk, Kiri, og Cedine.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License