Folkefronten For Et Fritt Kashyyyk

Bevegelse som startet på Kashyyyk i etterkant av The Second Battle of Kashyyyk. Bevegelsens formål var å drive geriljavirksomhet mot Imperiets anlegg på planeten, for å oppnå frigjørelsen av Yarua, tidligere senator for Kashyyyk som sitter fengslet på Coruscant i påvente av en endelig dom. Overhodet for bevegelsen var Rhaasguu, som lot seg overtale av Grakuushhk til å stole på det nye galaktiske styret og særskilt Kashyyyks nye senator, mennesket Jasom Manteer.

Ledes nå om dagen av Dewryyn, en modig ung dame med krøller i pelsen. Hun har tatt over lederskapet etter at Imperiet arresterte Rhaasguu, den tidligere lederen, for "forstyrrelse av ro og orden". Ingen har sett ham siden han ble pågrepet i måned 7, år 2.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License