Militære grader i Imperiet
Hæren Flåten Norsk ekvivalent Kommanderer
Grand Moff Stormoff Hær og flåte i flere sektorer
Moff Hær og flåte i en sektor
Grand Admiral Storadmiral En større flåte med skip opp til Executor-klasse
General Admiral En flåte med skip opp til Imperial II-klasse, flere brigader
Colonel Commander Oberst, kommandør NK på et større skip, en brigade
Lieutenant Colonel Lieutenant Commander Oberstløytnant, kommandørkaptein Individuelle skip opp til Imperial II-klasse, NK i et regiment
Major Captain Major, orlogskaptein En fregatt, ett regiment/en bataljon
Captain Lieutenant Captain Kaptein, Kapteinløytnant NK på en fregatt, ett kompani/en divisjon
Lieutenant, 1st class Lieutenant Løytnant En bestemt område på et skip, NK i et kompani/en divisjon
Lieutenant, 2nd class Ensign Fenrik En bestemt funksjon på et skip
Underoffiserer og menige
Sergeant Chief Petty Officer Sersjant, kvartermester Ansvarlig for orden i rekkene
Corporal Petty Officer Korporal, kvartermesteraspirant
Specialist Spesialist En bestemt oppgave som krever spesiell kompetanse
Private Spaceman Menig Kun seg selv

Det som er verdt å merke seg, er at Moff - og Grand Moff - er sivile titler i tillegg til militære. Hver sektor er styrt av en moff, som har under seg en sivil guvernør for hver planet. I tillegg kommanderer vedkommende hær og flåte for hele sektoren, og har således ekstremt mye makt.

(Kilder: Wookieepedia og Wikipedia. Få primærkilder til Star Wars-universet sier noe særlig om rangordningen i Imperiet, og mye av denne tabellen er basert på gjetninger og rene påfunn.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License