Grakuushhk
grakuushhk.jpg

Art: Wookiee
Alder: 30
Class: Noble


Bakgrunn

Grakuushhk ble født inn i en gammel og veletablert familie på Kashyyyk. Hans far het Attihichuk og hans mor Wrrlevika, og ved siden av sin bror Chaalartuu og sin søster Liaata var han også sterkt knyttet til onkel Jiwrookka, en gammel filur som fortalte mye lurt.

Som eldstesønn var det naturlig at Grakuushhk begynte i politikken, og etter en lysende karriere ble han allerede i ung alder rådgiver for selveste senator Yarua på Coruscant. I sitt arbeid fikk han se førstehånds hvor korrupt republikken var, og ble derfor svært entusiastisk overfor Palpatines nye orden. Han sto bak utgivelsen av erklæringen av Imperiet som pamflett.

Grakuushhk gikk mot sin sjef da denne protesterte mot at Keiseren satte i land styrker på Kashyyyk for å arrestere en jedi, og fikk dermed beholde jobben under senator Jasom Manteer. Imidlertid ble han nokså raskt bedt om å danne et team med status som Imperiets spesialutsendinger, og hyrte inn Kiri Vantai som pilot og Cedine Joon som sikkerhetsansvarlig. Hans lojalitet til Imperiet smuldret imidlertid opp da det viste seg at Palpatine hadde tenkt å overdra områder på Kashyyyk til interesser på Dosha.

Væremåte

Som medlem av en gammel adelsfamilie liker Grakuushhk å gi inntrykk av å ha kontrollen, selv om det bare nominelt skulle være tilfelle. Han er svært flink til å snakke for seg, noe Imperiet visste å utnytte mens han var i deres tjeneste. I sitt hjerte er han wookiee først og deretter politiker, og han liker dermed å tro at han er idealist, og at det er følelsene som er hans viktigste motivator, men i virkeligheten er han pragmatiker til beinet. Selv da hele hans idégrunnlag smuldret opp med Keiserens svik, så tok det ham ikke lang tid å stake ut en ny kurs.

Hans uttalte mål er nå å befri senator Yarua fra Imperiets fangenskap på Kashyyyk.

Grakuushhks første reaksjon da han fikk vite at han hadde forbindelse til Kraften, var å le høyt. I det hele tatt later han til å ta det hele som en stor spøk fra skjebnens side, og det later ikke til at situasjonens alvor har gått inn over ham enda.

Relasjoner

Grakuushhks_familie.jpg
Gammelt familiebilde. Bak fra venstre, Attihitchuk, Wrrlevika. Foran fra venstre: Jiwrookka, Grakuushhk.

Grakuushhk har en tendens til å stole på — og ta imot tillit fra — folk akkurat så langt det er hensiktsmessig å gjøre det. Han godtar at folk har sin egen agenda. Fra sin tid som politiker har han også vennet seg til at de som er ens bitre fiender i dag kan være ens politiske allierte i morgen (og omvendt), så man får bare bite tennene sammen og godta det. Denne holdningen har dog en tendens til å sette ut andre.

Kiri Vantai

Etter at heltene måtte flykte fra Coruscant har Grakuushhk varmet opp litt mer overfor Kiri, fordi det ikke virker som hun holder kortene like tett inntil brystet lenger. Særlig kommer han til å tenke med vemod tilbake på tida da de to i lag jobbet for StarPod. I tillegg er Kiri en dyktig skytter, noe som er nyttig nå som Cedine har dratt.

Kadavrin Kitch

Grakuushhk er litt usikker på hvor han har Kadavrin, noe som gjør ham frustrert. Det ene øyeblikket virker det som om gutten vet nøyaktig hva han gjør, det andre øyeblikket utviser han en naivitet av imponerende kaliber. I tillegg virker det som om han plukker opp trekk fra Batti, noe som er bekymringsverdig.

Batti

Det er nok ingen tvil om at Grakuushhk er oppgitt over skipsmekanikeren. Riktignok er han en dyktig mekaniker og kjekk å ha på ens egen side om banthadriten treffer vifta, men han gjør så mye rart. Det er også vanskelig å respektere vanen hans til å stikke og drikke seg sørpe full hver gang skipet lander et sted.

Cedine Joon

Der hvor Kiri er uberegnelig, så er iallfall Cedine forutsigbar. Enda så forskjellige personer som de er, så kommer de godt overens. Hennes beste egenskap er at hun, iallfall i Grakuushhks øyne, er lojal inn til beinet. Så får det heller være at hun har sine pussigheter. Dessverre lot hun til å ta nyheten om at hun kunne føle Kraften relativt tungt. Grakuushhk er bekymret for at den passiv-aggressive holdningen hun har hatt siden da leder henne nærmere den mørke sida.

Jasom Manteer

Grakuushhk var naiv nok til å regne sentoren som en venn. De jobbet godt sammen og kom godt overens. Senator Manteer var i Grakuushhks øyne en mann som fikk ting gjort; kanskje på litt uortodokse måter, men det hadde wookieen sans for. Da så Jasom sa at han ikke hadde noe makt og innrømmet passiv skyld i urettmessig overdragelse av landområder på Kasyyyk, var det kun såvidt at Grakuushhk besinnet seg nok til å ikke gi ham en omgang wookiee-juling. Senatorens svik er fortsatt et sårt punkt.

Kaz Nalant

Twi'leken er kanskje det arketypiske eksempelet på en kollega i det miljøet Grakuushhk er vant til. Han har avslørt nøyaktig så mye som han har behøvd, og vært hundre prosent profesjonell. Dette er trekk som Grakuushhk respekterer i en person.

Asparon Kano

Da Grakuushhk først traff Shilis senator, gjorde han et litt stakkarslig inntrykk. Det har imidlertid rettet seg opp i den senere tid. Tidligere senator Kano har vist seg å være alt som Jasom Manteer ikke er, nemlig en som er villig til å ofre alt, inkludert egen sikkerhet og komfort, for å bedre situasjonen til de han har ansvar for.

Andre

Eier en protokolldroid, F-4PO. Den er egentlig noe søppel, da 4PO-serien har flere svakheter enn styrker. Imidlertid får han seg ikke til å kvitte seg med den, fordi den var en gave fra Yarua. Det spørs om han ikke er nødt til det, nå som Kiri har kjøpt ny protokolldroid og Batti har skamfert det som var igjen av den gamle.

Grakuushhk næret lenge et dypt og inderlig hat til Zanga Nell, men etter at det viste seg at hun hadde rett har han snudd seg på en femcredit og er glad for at han nå kan forholde seg til henne på mer vennskapelig vis.

Ilan Marek kunne godt trengt et kræsjkurs i politisk manøvrering. Han har alt å vinne og så lite å tape på å være åpen overfor Grakuushhk & co. nå. Hvorfor så stille, lille persille-in-space?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License