HoloNet-nyheter

År 3, måned 6:

Politisk konferanse på Ithor

Flere prominente senatorer deltar neste måned på en konferanse på naturskjønne Ithor, der galaksens fremtid skal diskuteres i beroligende omgivelser.

Konferansen går noen år tilbake som en årlig happening, men kan ennå ikke kalles tradisjonell i rette forstand. Dette året står selvsagt Keiser Palpatine for initiativet, men vil ikke delta personlig. Ithors førstekansler Moono Wruma ønsker alle deltakerne velkommen til en rolig uke med et spennende opplegg laget for å styrke videre samhold og samarbeid i senatet.

Domfellelse i Bellau-a-Lir-saken

Dommen har falt over de fem medsammensvorne i smugler- og slavehandlersaken som fant sted i måned 4.

Selveste justisprokuratoren deltok i rettssaken så vel som domsavsigelsen. Det antas at dette ble gjort for å understreke at Imperiet ikke tar lett på slike forbrytelser i sin Nye Orden. Alle mistenkte erklærte seg ikke skyldige, men aktoratet bragte frem svært sterke beviser.

De fem tiltalte hadde fått tildelt forsvarsadvokat betalt av en av de tiltaltes far, Pol Kerr, en industrimagnat på Alderaan. Dessverre for dem kom forsvarsadvokaten sent på banen, idet Kerr ikke var klar over at Imperiet nylig hadde avskaffet den gamle republikkens rett til statlig lønnet forsvarsadvokat.

Mon calamarien Cilsam Laro og spaceporttekniker Garin Poltes fikk begge den mildeste straffen for medvirkning til ikkemenneskesmugling, svindel, og slavehandel; fem års straffarbeid på Despayre og deretter to års sikring i et vanlig høysikkerhetsfengsel på Metellos.

Durosen Banniss Monda fikk sju års soning i enecelle på Desolation Alley på Oovo IV for direkte medvirkning og planlegging av ikkemenneskemugling og slavehandel, og spaceporttekniker Eles Kerr fikk ti år på Kessel for å ha vært en av fasilitatorene bak den kriminelle operasjonen.

Faleenen Zerxey fikk strengeste straff for sin kommando over både selve operasjonen og over andre medsammensvorne; dødsstraff. Zerxeys henrettelse skal finne sted på Anaxes i løpet av måned 9. Til da sitter hun i forvaring i Pols Anaxes.

HoloNet News har blitt gitt dispensasjon til å drive holo-opptak under henrettelsen, som vil bli direktesendt på alle kjerneplanetene.

År 3, måned 5:

Såkalte flyktninger deportert

De såkalte feeorinske flykningene som landet på Bellau-a-Lir i forrige måned, er blitt deportert av Imperielle myndigheter. Mannskapet på Salazar er siktet for slavehandel og ikkemenneskesmugling, og skipet er beslaglagt.

Senator Bail Organa holdt forrige måned et innlegg i det Imperielle Senatet hvor han påtok seg ansvaret for de feeorinske flyktningene og tilbød seg å la lokale styresmakter etterforske saken. Tilbudet ble avslått av justisprokurator Hethrir. Imperielle tropper ble kort etter sendt til Alderaan for å løse flokene.

Kaptein Zerxey, pilot Banniss Monda, og tekniker Cilsam Laro, sammen med de alderaanske spaceportteknikerne Eles Kerr og Garin Poltes, avventer domfellelse på Anaxes.

Det er ikke sagt noe om hvor feeorinene har blitt deportert til.

Sabotasje på Rakhuuun

Flere mindre transportskip har forsvunnet fra romskipsverftene på Rakhuuun, og andre skip og sikkerhetsutstyr er ødelagt. Passasjerer og mytterister fra Nizons Lenker antas å stå bak.

Guvernør Rels Bacor og skipsverftenes administrator Tiran Kullper fortviler over hendelsen og krever økt støtte fra mer sentrale myndigheter.

"Det er uholdbart at kriminelle skal kunne rane fritt av ressursene til et helt system," uttaler guvernøren. "Men skylden for dette ligger hos de sentrale myndigheter, som ikke tildeler oss den støtten vi trenger. Imperiet må vokte sine skipsverft vel, dersom Keiserens planer skal fullbyrdes innen de gitte tidsrammer — særlig med all misnøyen hos de ikkemenneskelige borgerne."

Verftsadministrator Tiran Kullper, selv en arkanier og ikkemenneske, slutter seg til guvernøren. "Samarbeidet mellom verftet og styresmaktene på Rakhuuun har alltid vært godt," uttaler hun. "Men styresmaktene plikter å forsvare de sivile som arbeider med å bygge Imperiets flåte. Dette har ikke skjedd. Men jeg klandrer ikke guvernøren for dette — det er den sentrale justis som svikter. Imperiet må ta ansvar!"

Lokale autoriteter har fremdeles ikke greid å fange inn noen av de mistenkte.

Forsvunnet skip funnet i Mytaranor-sektoren

Det var slaveskipet Nizons Lenker som forrige uke ble oppdaget flytende med døde motorer i rommet over Rakhuuun. Det er foreløpig ikke funnet spor av passasjerene som befant seg ombord da skipet forsvant nær Cloud City for fire måneder siden.

Slaver og antatte mytterister ettersøkes nå av imperielle myndigheter for avklaring av forholdene som ledet til eksplosjonen over Cloud City i måned 1. HoloNet News vil herved opplyse de ettersøkte om at det vil hjelpe saken deres dersom de selv melder seg for myndighetene.

Imperielle myndigheter assisteres nå av sittende guvernør for Rakhuuun-systemet, Rels Bacor, som har satt lokale tropper på saken. Ifølge guvernøren er de dog underbemannet. "Vi har ikke fått de troppene vi ble lovet," sier en pressetalsmann for guvernøren til HoloNet News. "Det kommer til å bli vanskelig for oss å finkjemme planeten etter de ettersøkte uten forsterkninger fra kjerneplanetene. Vi kommer likevel til å gjøre vår plikt."

Planeten Rakhuuun er kjent i sektoren for sine romskipsverksteder.

Ny underjustisprokurator oppnevnt for Weerden-systemet

En av assistentene til Imperiets justisprokurator ble denne måneden forfremmet til stillingen underjustisprokurator. Tidligere justisassistent Laddinare Torbins nye arbeidsplass blir Core-planeten Weerden.

Mange husker sikkert Torbin som en pliktoppfyllende byråkrat i den gamle republikkens justisdepartement. Under den Nye Orden har han dog vist seg å være en dyktig og målbevisst klatrer på karrierestigen. Weerden er en planet i utvikling, og det er ønskelig med en stødig forlengelse av den imperielle justisprokuratorens hånd. Forhåpentligvis vil Torbin være den forlengelsen som trengs.

År 3, måned 4

Imperiet avskaffer retten til offentlig lønnet forsvar i rettssaker

Det vil ikke lenger være gratis å drive kriminalitet — i alle fall ikke om man blir tatt.

Justisprokurator Hethrir uttalte tidligere denne uken at tiltalte forbrytere ikke lenger kunne regne med å automatisk få tildelt en forsvarsadvokat dersom de ble tatt for retten. Tidligere har man hatt en erklært rett til å få tildelt en forsvarer som har mottatt lønn fra myndighetene, og som dermed ikke har avkrevd betaling av den tiltalte han skal forsvare.

"Dette er baklengs," mener justisprokuratoren. "Skal myndighetene — de samme som forsøker å få de kriminelle vekk fra gatene, romstasjonene, og spaceportene — betale for å rive i filler sin egen sak og kanskje få forbrytere frigitt på formaliteter? Det er latterlig, og kun enda et bevis på at Republikken var på ville veier."

Den nye loven trer i kraft umiddelbart.

Massearrestasjon på Alderaan

Imperielle myndigheter arresterte denne måneden mellom 20 og 30 feeoriner som manglet identitetspapirer. Arrestasjonene foregikk i og omkring spaceporten ved Belleau-a-Lir på Alderaan etter at et uidentifisert skip fikk landingstillatelse.

Skipet som landet ved Belleau-a-Lir var et uregistrert transportskip ved navn Salazar som fløy under en scramblet ident. Skipet inneholdt noen-og-tjue feeoriner, samt en duresisk pilot, en faleensk kaptein, og en mon calamarisk tekniker. Det skal ha blitt sagt at feeorinene var flyktninger, uten at det ble klarlagt hva de flyktet fra. Imperielle autoritetspersoner mistenker at det skal være snakk om romvesensmugling og slavehandel, og søker å trekke paralleller til organisert kriminalitet.

Skipets mannskap ble anholdt sammen med alle passasjerene, men har vært i stand til å vise godkjent legitimasjon og vil derfor foreløpig kun bli siktet for medvirkning til smugling og mulig intensjon om slavehandel.

Spaceport-personellet påstår at landingstillatelsen ble gitt ved en feiltakelse, og beklager det hele sterkt. De som var direkte ansvarlige er anholdt, og sitter i avhør på Anaxes.

Verken senator Bail Organa eller dronningen Breha Organa er tilgjengelige for kommentar.

Eldre nyheter

Dette er innhold som ikke blir inkludert på førstesida.

År 3, måned 2:

Katastrofe på katastrofe for Ord Adinorr

Rundt samme tid som påtroppende Moff Zerex ble angrepet av romvesner i sitt hjem, foregikk også andre kriminelle aksjoner på den ellers rolige snøplaneten.

Først gikk en bilbombe av i nærheten av orange sektor. Bomben drepte fire stormtroppere da den gikk av i veikanten og sendte landspeederen deres ut av kurs. Stormtropperne var da engasjert i en jakt på en annen landspeeder som så ut til å komme fra området der Moff Zerex' herregård ligger. Lokale myndigheter jobber nå med å finne forbindelser mellom de to sakene.

En ukes tid etter fikk Adinorr Bank og Forsikring seg en stygg overraskelse idet de oppdaget at til sammen 100 000 kreditter har forsvunnet sporløst fra databasene. Man foretar nå en offentlig granskning, og over femti ansatte har blitt suspendert i påvente av etterforskningen.

Hærverk og vold mot Moff

Nylig ble påtroppende Moff Ruus Zerex utsatt for både hærverk og vold i eget hjem på Ord Adinorr. Romvesner står bak aksjonen, som etterlot Moff Zerex med to brukne bein og en brist i hofteskålen.

Moffen selv var ikke tilgjengelig for kommentar i dag, men pressemeldinger sier at foruten Zerex selv, er to av hans husholdningsansatte hardt skadet, hvorav den ene ligger i koma på det lokale sykehuset. Det spekuleres over hvorvidt Moffen kommer til å bruke sin nyvunne politiske makt til å få overført sine ansatte til et bedre sykehus på hjemplaneten Anaxes.

Gjerningsmennene hadde invitasjoner til Moff Zerex' private sammenkomst for å feire sin nye stand og tittel. Det antas at navnene så vel som invitasjonene er falske.

Signalement:

  • Mann i tjueårene med mørkt hår og øyne. Glattbarbert, slank.
  • Mann i trettiårene med langt hår og bukkeskjegg. Kraftig bygd.
  • Romvesen av type feeorin. Stor og kraftig, blågrå hud, mangler en hodetentakkel.
  • Romvesen av type aleena. Liten, skarpe tenner, blå skjellhud. Mulige kontakter innen ulovlig podracing.

Myndighetene på Ord Adinorr etterlyser også en femte person som mistenkes for medvirkning. Det dreier seg om en yngre mann med kortklippet hår, sannsynligvis i tenårene.

HNN ber publikum om å være obs på disse gjerningsmennene og rapportere dem til Imperielle Myndigheter dersom man skulle få øye på noen av dem. Det advares om at de er hensynsløse og voldelige, og kan anses som bevæpnede og svært farlige. Publikum anmodes om å ikke forsøke å pågripe gjerningsmennene på egen hånd.

År 3, måned 1:

Ingen spor etter ransmann

Myndighetene i Cloud City står igjen uten spor etter lederen for ransmennene som forsøkte å stjele potten på 250 000 credits fra den årlige sabacc-turneringen på Royal Casino like over nyttår.

Lederen har blitt identifisert av flere tilskuere som en av deltakerne, nemlig den velkjente gambleren Silas Draver. Myndighetene har dog ikke lykkes i å lokalisere ham, og man antar at han har flyktet fra Bespin. Imperielle agenter har sendt etterlysninger med arrestordre til de planetene hvor Draver kan antas å dukke opp.

Draver antas å være bevæpnet og må anses som farlig. HNN vil be publikum om å ikke forsøke å anholde ransmannen på egen hånd, men varsle myndighetene umiddelbart om de får øye på ham.

Overtakelse på Rodia nesten klar

Det nærmer seg fredstid på Rodia. Med Imperiets hjelp har Navik den Røde konsolidert planeten under sitt styre, og lover videre samarbeid.

For sitt eget folk lover han et sterkt styre og fordeler for innfødte rodianere over innflyttere, men med spesielle forhold for Imperiets utsendinger. Navik selv vil styre ikke bare planeten, men også Tyrius-systemet, som planeten tilhører. Resten av planetene finnes det ikke liv på, noe som har fått flere eksperter til å stille spørsmål ved Naviks ønske om å beholde makten over dem. Det spekuleres derfor heftig i hva slags ressurser man kan finne på Taoska, den eneste planeten utenom Rodia som ikke er en gasskjempe.

Mistenkelig ulykke utenfor Bespin resulterer i eksplosjon

Nylig forulykket en stor tibanna-hauler som lå i bane utenfor Bespin, full av raffinert gass. Skipet var etter sigende på kollisjonskurs med et trandoshansk fraktskip like før det eksploderte. Vitner kan plassere en mindre space transport like i nærheten av begge disse skipene like før eksplosjonen fant sted.

Transporten så ut til å ha kommet fra Cloud City, og scanner-personell i tibannahovedstaden jobber fremdeles med å identifisere skipet, idet de innrømmer å ha hatt en dialog med det like før det forsvant fra Bespin space. Alt tyder på at dette skipet forårsaket eksplosjonen ved å skyte et missil inn i den feilfungerende hauleren før det kunne treffe trandoshanerskipet Nizons Lenker.

Både det mindre transportskipet og Nizons Lenker forlot systemet like etter eksplosjonen, hvilket er litt merkelig for sistnevnte siden alt fungerende personell ombord på trandoshanerskipet skjøt seg ut i escape pods like før eksplosjonen.

Personellet fra Nizons Lenker er for øyeblikket i avhør med Imperielle autoriteter på Cloud City, hvor de sitter i varetekt til deres roller i dramaet er blitt klarlagt. Den foreløpige forklaringen er at skipet led under et mytteri, og at alt av originalt, trofast personell som overlevde mytteriet nå befinner seg på Cloud City.

EKSTRASENDING: Gisselsituasjon i Cloud City!

Finalen i den store Sabacc-turneringen ble brått avbrutt klokken 15:30 GS da en av de utslåtte deltakerne trakk våpen på en motspiller. Alt tyder på at det dreier seg om et ran med flere medsammensvorne.

Det var like etter semifinalen, under reklamepausen i direktesendingen, at en av de utslåtte spillerne trakk våpen og forlangte at ingen skulle røre seg. Kort etter ble forbindelsen til alle holokameraene i området brutt. HoloNet vet ikke hvordan situasjonen ser ut i øyeblikket.

I mellomtiden har HoloNet News samlet et ekspertpanel som kan analysere situasjonen: Dr. Leos Oia ved Institutt for Xenokulturelle Relasjoner, spesialrådgiver ved det Imperielle Ingeniørvåpen Jex Varutha, det pensjonerte gamblingesset Salper Cody, og HoloNets egen kriminalreporter Joen Zang.

Varuthas umiddelbare reaksjon er: "Jeg ser det er en wookiee i lokalet. Det beviser bare at disse skapningene er farlige og uberegnelige, og burde kontrolleres bedre for galaksens og deres eget beste."

"Vaktholdet må være under enhver kritikk," kommenterer Zang. "Men operasjonen virker nøye planlagt. De visste at det var reklamepause, og de hadde en måte å slå ut kameraene på. Svært preget av ekspertise."

Cody skyter inn: "Cloud City har alltid vært litt tvilsom sikkerhetsmessig. Jeg hadde inntrykk av at Royal Casino var ett av de bedre, men jeg antar du ikke kommer vekk fra det gamle ordtaket: 'Credits er blodet i Cloud Citys årer'. Her har man smurt noen tannhjul i prosessen, det vil jeg vedde på."

"Ja, det er akkurat det jeg mener," sier Zang. "Men korrupsjonen til side, er det også klart at planleggingsfasen må ha vært lang og omfattende. Den tekniske innsikten alene…"

"Hør her," avbryter Dr. Oia. "Jeg er ikke her for å diskutere den såkalte 'tekniske ekspertisen' til en gjeng med simple, munnpustende ranere. Det interessante her er hvordan korrupsjonen blomstrer i en by hvis indre maskineri vedlikeholdes av ughnauter, og nesten utelukkende ughnauter. I min forskningsrapport fra år 13 før Imperiet…"

"Du foreslår altså at ughnautenes store tilstedeværelse i Cloud City kan ha en sammenheng med korrupsjonsnivået?" spør Varutha direkte til Dr. Oia.

"Det er nettopp det jeg mener," svarer Dr. Oia kjapt. "Wookien din har mindre med det å gjøre, men jeg kan ikke si det er tilfeldig at det befinner seg så mange ikkemennesker i lokalet heller."

HNN vil følge situasjonen etter hvert som den utvikler seg. Ikke bytt kanal!

Demonstrasjoner på Feenix

En borgerrettighetsgruppe på Feenix arrangerer denne måneden flere store demonstrasjoner i hovedstaden Pols Feenix i anledning at to år har gått siden Feenix' tidligere senator Tanner Cadaman ble arrestert for medvirkning til konspirasjon. Gruppen hevder fremdeles at anklagene er grunnløse, og forlanger å se bevis.

"Det har ikke en gang vært en åpen rettssak," argumenterer gruppens talsperson Gamma Ters. "Hvor er bevisene? Hvor er rettspapirene? Vår tiltro til det Imperielle rettssystemet er sviktende. Rett og slett."

Gruppen demonstrerer også for offentliggjøring av en eventuell avsagt dom, og for at den tidligere senatoren skal kunne sone dommen på sin hjemplanet i likhet med Kashyyyks tidligere senator Yarua, som i dag sitter fengslet på Kashyyyk. Yarua og Cadaman er kun to av konspirasjonens hele seksti anholdte støttespillere.

Ny guvernør utnevnt for Kashyyyk-systemet

Etter flere skandaler i det Imperielle Senatet angående det omstridte Kashyyyk-systemet, har Keiseren endelig besluttet å fjerne både systemets lokale styresmakter, samt Kashyyyks seter i senatet og erstatte disse med en militær guvernør. Guvernøren skal erstatte wookieeplanetens småkongevelde, som frem til i dag har vært anført av et individ ved navn Grakchawwaa.

Den nyutnevnte guvernøren Ford Darcc har lang fartstid i den eriadiske rom-marine, og kommer med varme anbefalinger fra selveste Wilhuff Tarkin, som for noen år siden slo ned opprøret på Naboo. Guvernør Darcc, som vil være bofast på Kashyyyk fra og med måned 2, har også full råderett over de andre planetene i systemet; blant dem Trandosha og Alaris Prime.

Både Trandosha og Alaris Prime vil etter guvernørens eget sigende beholde lokale embedsmenn i styrende posisjoner, da han ikke personlig har anledning til å reise frem og tilbake mellom planetene. Trandosha vil ikke gjennomgå noen utskiftninger, men anerkjenner selvsagt guvernør Darcc som øverste overhode. Ny magistrat for Alaris Prime vil bli Pekt fra Trandosha.

Knusende seier til Rancorene i sluttspillet

Til tross for sterke handikapp grunnet hovedsager Preegos ryggskader, endte det Abregadiske sluttspillet i sagball med 42C mot B-229 i Rasende Rancorers favør. Brølende Banthaer må dermed tusle hjem med halen mellom beina.

"Det er en fantastisk opplevelse å vite at vi slo dem til slutt, til tross for alle utfordringene," sier andrelinjespiller og lagkaptein Sshusk i Rancorene. Han er godt fornøyd med å bare ha mistet et par fingre i løpet av kampens fjerde omgang, og de gror tilbake fort nok, ifølge ham selv.

Det ble en god slutt for resten av stadion også denne gangen; kun tre døde og åtte skadde etter de tradisjonelle publikumsopptøyene i kampens femte omgang. HoloNets ansatte uttrykker sine kondolanser til de etterlatte.

År 2, måned 11:

Eks-senator frikjent på alle punkter

Jasom Manteer, tidligere senator for Kashyyyk, er endelig frikjent fra alle anklager som ble reist mot ham tidligere i år. Anklagene dreide seg blant annet om smugling og å skjule kriminelle flyktninger fra autoritetene.

Eks-senatoren, som gikk av frivillig i kjølvannet av anklagene, sier at han er lettet over å endelig ha blitt renvasket. "Det er forferdelig å ha noe slikt hengende over seg," uttaler han til HoloNets utsendte reporter. "Det er likevel ikke annet å vente i min karriere. Det er mange rovfisk i det politiske vannet, som ønsker å bedre sine posisjoner på andres bekostning." Manteer sier videre at han slett ikke har tenkt å legge opp sin politiske karriere helt ennå. Jobben som senator er i utgangpunktet tapt, men kilder i det Imperielle Senatet kan avsløre at det allerede er en rekke andre stillinger som står åpne for Manteers erfaring og talent.

Men først vil den kjente politikeren ta seg en ferie. "Det har jeg vel fortjent nå," smiler han.

Sluttspill i ASBC

Sluttspillet i den Abrigadiske Sagball-Cupen mellom topplagene Rasende Rancorer og Brølende Banthaer endte i 0-0 etter opptøyene på stadion i forrige uke.

Det er forventet stor stemning i finalens omkamp til tross for at Rasende Rancorers hovedsager Preego er ute med ryggradsskader. Lagets trener har forsøkt å få kampen utsatt til stjernen har kommet seg, men søknadene har til nå blitt avslått.

Det er dermed duket for en kjempeattraksjon på Le Yer stadion, og kampen avholdes på årets siste dag. Kampen blir sendt direkte på HoloNets sportskanal.

Årlig sabaccturnering i Cloud City

Den årlige sabaccturneringen i Cloud City avholdes i år ved Royal Casino. Turneringen går av stabelen i måned 1 kommende år.

Som vanlig ventes kjente, viktige, og ikke minst styrtrike spillere til tibannahovedstaden, og Baron-administrator Nikobo Thessar forventer store turistinntekter til byens skattekister. Det ryktes at deltakerne i år vil inkludere store navn som Apaila Lumlee, Creeska, Gurpah the Hutt, og Silas Draver. Selve turneringen er kun for inviterte deltagere, og deltakeravgiften er på svimlende 10 000 kreditter — vinneren tar selvsagt hele potten.

Turneringen vil som vanlig bli direktesendt på HoloNets sportskanal.

Terrorangrep på M'haeli!

M'haelis hovedstad N'croth ble nylig utsatt for bombeangrep av en ukjent terrorstyrke. Storbyen ble jevnet med jorden, og det er anslått at rundt en million mennesker og andre beboere omkom i angrepene, blant dem planetens overhode Kong Lasinko Morakis.

Pressetalsmann fra det Galaktiske Senatet, Arfur Hlink, sier at det er rystende at noe slikt kan forekomme på en Inner Rim-planet som M'haeli, og at Senatet ønsker å slå hardt ned på slik terrorvirksomhet, selv om M'haeli ikke er en offisiell del av det Galaktiske Imperiet. "Hva blir det neste, et angrep på Coruscant? Dette er en trend man må sette en stopper for før det affekterer Imperiets samlede planeter," hevder Hlink.

Hlink opplyser også om at det Galaktiske Imperiet allerede har forsøkt å sende ambassadører til M'haeli for å forhandle om innlemmelse av planeten. Slike forslag har til nå blitt avslått, men Hlink, og mange andre med ham, håper å kunne se en endring i dette i etterkant av den grusomme katastrofen som har rammet planeten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License