Husregler

Kamp

 • Grapple-regler fra Lost Sibling
 • Battle Analysis finnes ikke lenger som Talent. Det er nå en funksjon av å være trained i Knowledge: Tactics.
 • Talentet Harm's Way fungerer på følgende måte: Så lenge du står innenfor én (to-meters-)rutes avstand av en annen person, kan du når som helst velge å ta skaden fra et angrep som ellers ville truffet den personen. Dette kan du gjøre når som helst i runden, men bare én gang per runde.
 • Offisiell regel fra WotC-forumet - "Edge of Exhaustion": Én gang per encounter, når man er tom for Second Wind, kan man velge å ta enda en Second Wind mot at man til gjengjeld går ned én persistent condition.
 • Det å bruke Treat Injury for å gjøre en Revivify (gjenopplive en død person, se under skillen i boka) tar en standardaction i stedet for en full runde.
  • Alle evner som går på å redusere tid brukt på Treat Injury-actions for Revivify må ta hensyn til dette, og nedgradere tidsenhetene i evnebeskrivelsen: Full-round til standard, standard til move, move til swift, swift til free.
 • Feats som etter sigende "lar deg" bruke Grapple, Trip, eller Bantha Rush, finnes ikke. Man kan alltid grapple, trippe, og bantha rushe. Å ta featen gjør bare at du blir flinkere til det (+5)!
 • Å gå én (to-meters-)rute i en hvilken som helst retning, teller kun som én rute uansett. Det koster ikke mer å gå på skrå. Dette gjør at alle talenter som omgjør skråruteverdier til normale verdier, ikke lenger finnes, fordi de ikke trengs.
 • Når som helst i løpet av et encounter kan du bruke ett Force point for å få ha en feat eller et talent (som du kvalifiserer til!) i effekt ut encounteret.
 • Hvis du vil gjøre noe kult som reglene ikke tillater, kan du bruke ett Force point på å få det til læll. Spør GM først.

Andre regler

 • Hit Points beregnes ut fra følgende formel: Maks på terningen - 4 + Con + 1d4. Hvis du slår d10 i hp og har 14 i Con, så får du altså 10 - 4 + 2 + 1d4 = 1d4 + 8.
 • Climb, Jump og Swim er slått sammen til én skill som heter Athletics. Den er STR-basert. Den som tidligere har tatt en av de gamle skillsene som trained, regnes nå som trained i Athletics i stedet.
 • Nye prerequisites til Prestisjeklassen Elite Trooper:
  • Feats: Point Blank Shot, Martial Arts I, Armor Proficiency (Light), Armor Proficiency (Medium), Weapon Proficiency (Advanced Melee)NY!

Forsøksvis regel:

 • BAB-progresjon i klasser med lav BAB: Når du tar levels i klasser eller prestisjeklasser som starter på BAB +0, slår du disse levlene sammen og regner dem som én klasse når du regner ut BAB-progresjon. Dette kal ideelt sett oppmuntre til multiclassing og ikke "forherligelse" av klasser med max BAB.
  • Eksempel: Hvis du hadde multiclasset som Noble 5/Scoundrel 1/Scout 1 ville BAB vært +3 for en karakter på level 7. Med den nye regelen ville du hatt en BAB på +5, som er mye mer saklig.

Kraften:

 • Individer som kan føle Kraften og bruke den står i fare for å falle til den Mørke Siden dersom de lar sterke følelser (spesielt negative) styre sine handlinger. Sinne, frykt, og hat er kroneksemplene på slike følelser. Hvis en Kraft-sensitiv person handler ut fra sinne, frykt, eller hat, vil vedkommende akkumulere Dark Side-poeng (DSP). Dette gjelder spesielt om de bruker Kraften til å utføre en slik handling.
 • Individer som ikke kan bruke Kraften står derimot i fare for å falle til den Mørke Siden dersom de stenger følelsene sine ute. En slik person som velger å undertrykke følelser, spesielt positive følelser, og handle ut fra en kald og følelsesløs rasjonalitet, kan akkumulere Dark Side-poeng dersom handlingene kan sies å være udelt fryktelige (mord, tortur, o.l.). Terskelen for å få Dark Side-poeng er selvsagt høyere for personer som ikke kan bruke Kraften.
 • Hver kraftsensitive karakter får lov til å ha én gratis Force Power som skal ha [Dark]-betegnelsen. Denne aktiveres ved å bruke DSP som vanlig.
  • Alternativt kan man velge en Power som ikke har betegnelsen [Dark]. Denne Poweren vil fremdeles koste ett DSP å aktivere, og kan bare aktiveres når man er i (negativ) affekt.
  • Poweren skal gjenspeile hva spilleren synes det er gøy å spille på som svakhet for karakteren.

Utstyr

 • Credit chip er gratis, men man må betale for å ha mer enn én.
  • Man kan scanne en cred chip med en datapad for å sjekke saldoen.
 • Hoftehylster følger med når man kjøper våpen. Skjult hylster må man evt kjøpe i tillegg hvis man vil ha det.
 • Short-range comlink funker som en krysning mellom mobiltelefon og walkie-talkie. Den funker planetwide på bakken, men ikke mellom skip i orbit/lufta og bakkenivå, heller ikke mellom to forskjellige skip i orbit/lufta. Den funker mellom to personer ombord på samme skip. Den funker ikke under vann eller langt under bakkenivå.

Universet

 • Mennesker og såkalte "nær-menneskelige" raser (zabrak, twi'lek, arkanian, kathar, miraluka, togruta, chiss, rattataki, og devaronian, for å nevne noen) kan ha seksuell omgang mellom hverandre uten at det ses på som spesielt sært (men litt). Det blir ikke avkom av det, unntatt en sjelden gang, og da er det på grunn av mutasjon.
  • Det er dog vanlig og helt akseptert for rikinger av alle arter å omgi seg med twi'lek-danserinner, med alle de implikasjoner det måtte ha.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License