Iridonia

Hjemplanet til zabrak-arten, ligger i Mid Rim. Det blåser bestandig voldsomt på overflaten, og lyn og torden er dagligdags. Byene ligger derfor nede i canyons. Mange steder finnes det elver og sjøer av syre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License