Jernringen

Jernringen er en slavehandler-ring som opererer utenfor Hutt space, men gjerne handler med hutter.

Kadavrin, Kiri, Grakuushhk og Batti har gjort seg skyldige i å nedkjempe seks medlemmer av Jernringen i Dargas palass på Cato Neimoidia; en zabrak, en rodian, en wookiee, og tre mennesker. To slavinner ble kjøpt fri i forkant av dette.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License