Kaz Nalant
Kaz1.jpg

Grønn twi'lek. Tidligere senator for Ylesia, senere etterretnings- og inspektøransvarlig for Imperiets propagandagruppe. Tidligere karriere innen romfart. Heltene møtte første gang på ham da de ble ansatt som Imperiets spesialutsendinger, og han ble deres sjef.

Etter bruddet med Imperiet gikk det nedover med ham. Heltene fikk vite at han lenge hadde vært informant for en rekke opprørske typer, og dette ble tydeligvis oppdaget. Han ble arrestert og siktet for høyforræderi, og hadde trolig blitt dømt i en farse av en rettssak. Imidlertid gikk det slik at han skulle overflyttes fra forvaring på Coruscant til fengselsplaneten Despayre da heltene grep inn og han ble reddet ut fra skipet som skulle ha fraktet ham dit. Da han ble funnet, var det tydelig at han hadde blitt torturert.

Kaz Nalant ble sist sett på Tatooine, der han hadde håp om å kalle inn et par tjenester hos noen kontakter. Han gikk da under dekknavnet Ta Vao.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License