Familien Vantai

Kiri Vantai kommer fra en velstående arbeiderfamilie på Duros med mor Rana, far Eejee, en eldre søster Felanil, en eldre bror Baniss og en yngre bror Lensi.

Foreldrene er tidligere piloter for Mug&Tug transportbyrå og trafikkerte i mange år de viktigste handelsrutene, men slo seg ned på Duros som reparasjonsteknikere for samme selskap for å gi barna en tilknytning til hjemplaneten. Nå da alle barna er voksne har de brukt oppsparte midler på å kjøpe et lite romskip, og barna hører sjeldnere og sjeldnere fra dem.

Kiris eldste bror Baniss jobber som tekniker hos foreldrenes tidligere arbeidsgiver, mens yngstebror Lensi er mekaniker.

Eldste søster Felanil var familiens stolthet da hun fikk jobb på Coriolis, et av de større skipene til Imperiet. Ulykkeligvis havnet skipet ut for en ulykke/angrep (dette er enda ikke avklart, skipet er tauet inn i dokk og saken under etterforskning) og ingen ble først funnet i live, til stor sorg for familien Vantai.

To år senere dukket imidlertid Felanil opp igjen, sammen med tre andre overlevende, på planeten under Geon-05. De skipbrudne ble plukket opp og skipet til Duros. Senere har det vist seg at Felanil, i likhet med sin søster, har forbindelse til Kraften, og aktivt arbeider mot Imperiet.

Kiris firmenning, som var mest aktiv under klonekrigene, hadde stor hatt og var dusørjeger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License