M'haeli
mhaeli.jpg

Isplanet i ekspansjonsregionen. Mesteparten av planeten er dekket av en evig iskappe, men det finnes en temperert sone rundt ekvator. Den innfødte, tenkende arten heter H'drachi og ser ut som små kameloider, men av en eller annen grunn ledes de av en menneskefamilie. Nåværende statsoverhode er kong Lasinko Morakis. Novedstaden heter N'croth.

Hovednæringen på planeten er jordbruk. Det er ikke et strategisk sted på noe vis, derfor har de kunnet være i fred for Imperiet. Det eneste som er spesielt med M'haeli er at det finnes forekomster av dragittkrystaller her. Dragitt kan brukes i lyssabler. Disse forekomstene var dog en godt bevart hemmelighet blant jediene, og overlevde bare gjennom noen få personer. Jedimester Denia var en av dem.

I år 2 etter den Galaktisk-Imperielle tidsregning ble N'croth bombet til ruiner av en ukjent angrepsstyrke. Det er usikkert hvor mange av innbyggerne som overlevde katastrofen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License