Misere-holocronen

Holocron laget av Jedimester Tasshok Misere på Ossus før 4000 BBY en gang. Holocronen består av blålig metall, og er sylindrisk, ca 5 cm i diameter og 20 cm lang. Å holde i den og fokusere på den med Kraften trigger en portvakt; Tasshok Misere selv sannsynligvis, som fremstår som et bestefaderlig nærvær og via sanseinntrykk og intuitive mentale bilder instruerer brukeren i å anvende en tilhørende krystall. Den instruerer også brukere i å konstruere en lyssabel.

Holocronen ble funnet på Abraxin av Kiri, Kadavrin, Grakuushhk, og Strafe Thoriff. Krystallen som skal ligge inni, var borte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License