Mon Calamari

Mon Calamari er en vannplanet, og hjemplaneten til Mon Calamaris og Quarrens. Planeten er kjent for sin legekunst og medisinske teknologi, og for sine romskip. Det er en stadig konflikt av variabel intensitet mellom planetens to raser om hvem som egentlig har retten til å bestemme over planeten.

Et bra sted å kjøpe krill, en luksusmatvare som er ettertraktet av rikfolk, særlig i grisgrendte strøk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License