Mynock

Små vesener med flaggermusaktige vinger som kan fly gjennom lufttomt rom og endog bevege seg gjennom hyperrommet. De spiser energi, noe som gjør at et romskip ser ut som en buffet for dem. Ekle små beist.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License