Naboo

Planet i the Outer Rim. Styres av Dronning Kylantha.

Naboo er en skog- og slette-dekt planet med store og dype havområder, bebodd av mennesker og gunganere. Hjemplaneten til Keiser Palpatine og andre kjente politikere som Padme Amidala og Jar Jar Binks. Planeten er gjennomboret av enorme hulekomplekser som er fylt med vann (gunganerne bor for en stor del i disse hulene).

I år 18 BBY ble The Second Battle of Naboo utkjempet da dronning Apailana nektet å la Naboo innlemmes i Imperiet. Kommandør Tarkin greide imidlertid å knuse opprøret, og ble belønnet med Admirals rang av Keiseren. Apailana ble drept idet hun gjorde motstand, og erstattet av Kylantha etter at planeten var konsolidert.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License