Nar Shaddaa

En skikkelig urven krimmismåne. Den går i bane rundt Nal Hutta, som er der huttene drar for å formere seg. Selve Nar Shaddaa er helt dekket av by, men store deler av denne byen er i ruiner. Alt som er kriminelt foregår der, og alt kan kjøpes bare prisen er rett.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License