Neim-urt

En plante som vokser på havbunnen på Neimoidia. Hvis man plukker den, tørker den, og røyker den i vannpipe, blir man avslappet og kommer i godt humør. Smaker småsalt. Illegalisert av Imperiet, men loven følges ikke så strengt opp, siden bruken av neim-urt ikke er så utbredt utenfor Neimoidia.

(Neimoidia er planeten hvor neimoidianer-arten skilte lag med duros, og må ikke forveksles med Cato Neimoidia.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License