New Bornalex

Planet i Outer Rim. Befolkningen er spredt, og for det meste agrar. Det blir regnet som en ganske kjedelig planet, bortsett fra for de som selger teknologi til dem eller kjøper det mørke og krydrede bornalexiske bokkølet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License