Nyttig og unyttig

Lenker

Stratics SWG Random Name Generator
Lar deg generere et utall tilfeldige Star Wars-navn. Menneske, bothan, twi'lek, rodian, wookiee, trandoshan, zabrak og mon calamari.

Star Wars: The Name Generator
Som over, men litt andre arter. Gir også en kort forklaring på hva navnet betyr. Delvis på fransk.

SW Wildspace Random Names
RTF-dokument med litt flere navn og litt av tankegangen bak navngiving for forskjellige kulturer i SW-universet. Død lenke.

Planetnavngenerator
Basert på førstesida i ovennevnte dokument. Gir skikkelig tøysete navn.

Star Wars: Exodus Visual Encyclopedia
Enda en Star Wars-wiki. Litt mer fokus på stats, og således verdt å søke i for rollespillrelatert informasjon. Ellers ikke like bra som Wookieepedia.

Annet

Tomt karakterark:

Diverse spillelister på Spotify:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License