Pahl Boca
PahlBoca.jpg

Innleid som sikkerhetsansvarlig på Audacious en kort stund. Han var en av flere kandidater som Ailees Dar plukket ut. Utmerket seg på intervjurunden ved å komme med en del svært observante uttalelser, og også ved å være den eneste noenlunde saklige kandidaten.

Viste seg senere å være en dekkidentitet for Strafe Thoriff.

Spilt av Jørn 25. mai 2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License