Audacious
Citadel.jpg

Et transportskip av modellen ILH-KK Citadel, produsert av Koensayr. Vanligvis inkluderer skipet to små fighter-skip som moderskipet kan bære med seg i clamps på undersiden, men disse er da ikke inkludert i prisen (akkurat dette spesifikke skipet hadde ingen slike, i stedet hang det en liten shuttle i den ene clampen).

Skipet har en transponder med muligheter for flere identer. Originalnavnet på skipet er Paragon, registrert på en Kaptein Acaadi Souliss. I tillegg kan den presentere seg som Audacious, registrert på kaptein Ruz Kresim, som er det heltene vanligvis bruker.

Plantegninger finnes vedlagt.

Standardmodellen har plass til 14 passasjerer fordelt på 7 lugarer. I dette skipet er en av lugarene tatt av til sanitet, samt at Kiri har gjort beslag på en annen. Fortsatt kan man dog stappe inn 11 passasjerer på det meste.

Standard stats:

Koensayr ILH-KK Citadel-Class Cruiser
Colossal Space Transport
Init -4; Senses Perception +5


Defence Ref 15 (flat-footed 14), Fort 26; +14 armour
hp 120; DR 15; SR 30; Threshold 76


Speed fly 12 squares (max. velocity 830 km/h); fly 3 squares (starship scale)
Ranged Laser cannons +1 (see below) and
2 ion cannons (see below) and
medium concussion missiles +3 (see below) or
Ranged Laser cannons +1 (see below) and
2 ion cannons (see below) and
tractor beam +3 (see below)
Fighting Space 12x12 or 1 sqare (starship scale); Cover total
Base Atk +0; Grp +36
Atk Options autofire (laser cannons)


Abilities Str 42; Dex 12; Con —; Int 12
Cargo 50 tons; Consumables 6 months; Carried Craft 2 starfighters
Payload 12 medium concussion missiles
Hyperdrive x2, navicomputer
Availability Licensed; Cost 205,000 (120,000 used)

Laser cannons (gunner)
Atk +1 (-4 autofire), Dmg 5d10x2


Ion cannons (gunner)
Atk +1; Dmg 5d10x2 ion


Medium concussion missiles (gunner)
Atk +3; Dmg 8d10x2; 4-square splash


Tractor beam (pilot)
Atk +3; Dmg — (grapple +36)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License