Planeten under Geon 05

Denne planeten har ikke noe navn, bare et serienummer. Overflaten består av varierende typer platåer med mange skrenter og smale stier mellom. Den ble antatt ubebodd, men våre helter har støtt på øgler så store som et voksent menneske, som angivelig er trent av geonosere til å angripe folk som kommer ubedt til planeten.

Under det ytterste laget av mørk sand ligger rødere sand som angivelig forskes på av imperielle forskere på Geon-05. I følge en duros som kaller seg Linni er denne sanden noe Imperiet og Geonoserne strides om å kunne anvende seg av.

På planeten fant våre helter også de eneste gjenlevende av den store romskipsulykken for to år siden: Kiris søster Felanil, skipsmaskinisten Garrick, navigatøren Fox (bothaner), og co-piloten Demur (duros). De hevder at skipet deres ble sabotert og at de nødlandet her.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License