Quarrensk Tangsprit

En brunsprit som brygges på tang som vokser spesielt rundt quarrenske områder på Mon Calamari. Svært potent, kan gi lette hallusinasjoner i store doser. Smaker litt som en blanding av brun rom og froskeskinn. Lukter stagnert sjøvann.

Spilledertips: Når noen drikker mer enn én enhet av denne drikken, slå et angrepskast for drikken med en +10. Målet er å slå drikkerens Fortitude Defense. For hver enhet drukket etter den andre (fom. den tredje, mao.), legges +2 til kastet. Dersom Fortitude Defense slås, går drikkeren ned én condition. Hvis kastet også slår Will Defense, går drikkeren ned enda en condition på grunn av halliser. Slå igjen dersom vedkommende fortsetter å drikke, frem til han eller hun besvimer av fordrukkenhet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License