Resurgence

Nebulon-B-fregatt under kontroll av den alderaanske senatoren Bail Organa. Ved flere anledninger utgangspunkt for oppdragene til mannskapet på Audacious.

Mannskap:

  • Orlogskaptein Adrian Verana (menneske, øverstkommanderende)
  • Løytnant Tereta (duros, pilot)
  • Løytnant Tep Plund (kel dor, navigatør)
  • Kvartermesteraspirant Barnab Valton (menneske, systemoperatør)

Passasjerer:

  • Kaptein Caleb Trigit (menneske)
  • Jedimester Denia (menneske)
  • Maymuna "Maya" Deneva (menneske)
  • Warrick Raden (devaroner, i arrest)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License