Rodia

Planet som er hjemmet til grønne skapninger med spisse snuter og store, svarte øyne. Vold er ikke et uvanlig syn på planeten, i og med at rodianerne er særdeles brutale, men for tiden foregår det i tillegg en borgerkrig der mellom planetens sittende hersker, Greedo den Eldre av Tetsu-klanen, og hans rival, Navik den Røde av Chattza-klanen. Greedo er relativt pasifistisk anlagt etter rodiansk standard, mens Navik er en militarist.

Navik den Røde har nettopp undertegnet en avtale med Imperiet, så borgerkrigen varer nok ikke særlig lenge.

Rodia var også tilholdssted for Zanga Nell, jedi i eksil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License