Sel Zonn
XQ2-SelZonn.jpg

Romstasjon i bane over Brentaal IV. Den er av typen XQ2 og er relativt lovløst territorium.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License