StarPod Inc.

Firma på Tatooine som driver produksjon av racing pods i relativt liten skala. De utvikler sin egen teknologi og er litt av en gründer-bissniss på den ellers så forkvaklede planeten. Firmaet ledes av ingeniøren Ioran Callas og investoren Pax Naxeema.

Firmaet deltar jevnlig i podløp for å demonstrere sin overlegne pod-teknologi. De har fått en del mer business siden de signerte kontrakt med podracer-esset "Krayt", en duresisk kvinne som tilsynelatende dukket opp fra ingen steder og feide konkurransen av banen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License