Tatooine

Ørkenplanet i den ytre randen. Kontrolleres av Huttene. Spredt befolkning; mye kriminalitet; utbredt slaveri. Befolkningen er for det meste tilflyttede arter, bortsett fra de innfødte, som gjerne refereres til som sandpeople eller tusken raiders.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License