The Azure Arrak

Skipsmodell Loronar B7. Eies av Lannet Transport.

B-7lf.JPG

Skipet er gammelt og slitt, og en gang har det vært lakkert blått (fargene på bildet stemmer mao ikke). Det er rester av at det også har vært malt en diger slange på hver langside av skipet.

Heltene brukte dette under de to første oppdragene for Imperiet, før de fikk midler til å kjøpe Banthajegeren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License