Tidslinje

Tidslinja regnes i år før og etter slaget ved Yavin. De markeres med BBY (Before the Battle of Yavin) og ABY (After the Battle of Yavin). Dette er ikke tidsregningen man bruker mellom roller og personer i spill, der bruker man den "Galaktisk-Imperielle Tidsregning", som har sitt opprinnelsesår i år 19 BBY.

Året er delt inn i tolv standardmåneder. Hendelsene i tidslinja er tidvis satt opp etter måneder. Store hendelser som ikke kan månedsfestes står i tilnærmet kronologisk rekkefølge.

19 BBY - År 0 etter den nye Galaktisk-Imperielle Tidsregning

 • Senator Palpatine erklærer seg selv Keiser over et samlet Galaktisk Imperium. Republikken er offisielt nedlagt. Senatet sitter fremdeles, men har mye mindre reell makt. Imperiet er ingen lekegrind lenger hvor man kan slåss om vedtak, i stedet er Keiseren den siste instans for alle avgjørelser. Makten sentraliseres, og Imperiet er i full gang med å konsolideres.
 • Det settes ut en arrestordre på alle Jedier. Den som skjuler eller hjelper en Jedi mot Imperiets styrker, kan risikere å bli siktet for forræderi (Ordre 66).
 • Transportskipet Coriolis forliser i nærheten av Geonosis. Det blir ikke funnet noen overlevende.

18 BBY - År 1 etter den nye Galaktisk-Imperielle Tidsregning

 • The Second Battle of Kashyyyk: Wookiene skjuler og støtter Jedier, og Imperiet ser seg nødt til å bruke makt. De sender Lord Vader med en styrke for å invadere og lokalisere Jediene og arrestere dem. Wookiene lider store tap.
  • Senator Yarua blir anholdt på Coruscant for å ha støttet hjemplaneten i sitt unødvendige og kriminelle opprør.
  • Mennesket Jasom Manteer blir innsatt som ny senator for Kashyyyk. Grakuushhk blir med over som eneste medlem av den gamle staben.
 • The Second Battle of Naboo: Dronning Apailana nekter å la Naboo innlemmes i Imperiet. Den kjente kommandør Tarkin har overansvaret for en invasjon som gjør at Imperiet til slutt også legger under seg Naboo. Apailana omkommer idet hun gjør motstand under kampene. Dronning Kylantha blir utropt til ny dronning over Naboo.

17 BBY - Kampanjestart! - År 2 etter den nye Galaktisk-Imperielle Tidsregning
Måned 1:

 • Det bryter ut borgerkrig på Rodia.

Måned 2:

 • Våre helter legger ut på et diplomatisk oppdrag og hindrer en geriljabevegelse på Kashyyyk fra å fortsette virksomheten sin.
  • Grakuushhk legger inn en offisiell søknad om overflytning av Yaruas soningssted fra Coruscant til Kashyyyk, som ledd i planene om å minimalisere opprørstendensene på hjemplaneten.
 • Deretter drar heltene til Rodia og forhandler med Navik den Røde om innlemmelsen av Rodia i Imperiet mot støtte til å vinne borgerkrigen mot Greedo den Eldre.
  • På Rodia møter heltene en Jedi ved navn Zanga Nell og en skadet klon ved navn KLK-6. Zanga Nell er den tidligere rådgiveren til Navik den Røde, som (påstår han) ikke ante at hun var en Jedi. Zanga Nell blir innrapportert til Imperiet ved ankomsten til Anaxes etter oppdraget.

Måned 3:

 • Heltene skifter arbeidsgiver, og blir offisielt ansatte i Imperiets propagandaavdeling, som offisielle utsendinger, intel-samlere, talspersoner, og inspektører. Med lønn!
 • Heltene står for arrestasjonen av Black Sun-operativ Dellic Drons, som opererte ut fra selveste Coruscant.
  • Under rettssaken kalles ikke heltene inn for å vitne. De blir heller ikke nevnt i forbindelse med arrestasjonen; heller ikke Kaz Nalant ser ut til å være involvert i prosedyrene.
  • Rettssaken går mistenkelig fort, og ender i en dødsdom for høyforræderi. Tiltalen sto i utgangspunktet på smugling og organisert kriminalitet, så nye opplysninger må ha kommet til.
  • Drons' to medhjelpere, Jax og Erdan, nevnes ikke i media i forbindelse med rettssaken. De skulle fått formildende omstendigheter, men det er uvisst hvilken skjebne som møtte dem.
 • Skipet Banthajegeren blir kjøpt og kjørt til Coruscant for oppussing.
 • En viss etterforskning i saken til Dellic Drons avslører noen sannheter om det nåværende styret som våre helter ikke i det hele tatt liker.
  • Et arrangert, hemmelig avhør av Dellic Drons øker mistanken om at noe er galt, men det ser ikke ut til at det er noe å gjøre med saken. Drons trygler om hjelp til å unnslippe henrettelsen, men uten hell. Våre helter begynner å tvile på rettssikkerheten i det nye styret.
  • Kaz Nalant innrømmer at han har sine egne øyeblikk av tvil, men han kaller det "politikk", og råder heltene til å ikke blande seg mer i slike ting enn de trenger.
 • Søknaden om å få overført Yarua til soning på Kashyyyk er godtatt, og avventer bare byråkratiets kvern før overflytningen skjer.
 • Våre helter blir sendt på et oppdrag til Geonosis-systemet, en rutinesjekk av en forskningsstasjon. De møter Arcen Entar, og blir angrepet av øgler. De mistenker at de ble sendt på dette oppdraget for at ingen skal sette dem i sammenheng med Dellic Drons' sak.

Måned 4:

 • Heltene reiser fra Geonosis-systemet til Duro med noen overlevende fra en romskipsulykke som har vært strandet i nesten to år. Blant dem er Kiris søster Felanil, og klonen KLK-6, som visstnok har havnet på samme sted av andre grunner. De tilbringer et par dager på Duro før de reiser hjem til Coruscant.
  • Vel hjemme finner de kjapt ut at Dellic Drons ble henrettet i deres fravær. Det var ikke en offentlig henrettelse, men den ble overvært av noen av øvrigheta, og dessuten grundig dekt av media.
 • Yarua skal endelig overføres til fengsel på Kashyyyk. Våre helter er fangetransport. De blir angrepet av en liten styrke geriljasoldater, deriblant en lyssabelsvingende wookiee som viser seg å mer enn sannsynligvis være Zanga Nell i en annen form(!). Heltene tar en fange, men det viser seg at de ikke kan levere denne til Imperiet fordi han sitter på informasjon om Kiri og deler av hennes familie, info som Imperiet ikke vil synes er så stas.
  • Heltene tar en svipptur innom Coruscant med de overlevende stormtroppene de hadde med seg, deretter drar de til en øde jungelmåne med fangen og etterlater ham der med nok støff til at han kan overleve til de finner ut hva de skal gjøre med ham.
 • Tilbake på Coruscant tar heltene litt RnR i en knapp ukes tid.
 • Heltene drar for å inspisere en utpost på Inumodo, en jungelplanet ved den kjente Galaksens absolutte ytterkant. På veien dropper de innom fangen og etterlater en short-range comlink så de lettere skal finne ham igjen senere.

Måned 5:

 • Ankomst ved Inumodo. Heltene finner utposten nesten forlatt, bortsett fra en knapt overlevende menig og noen grønne kjempebeist. Det viser seg også at det er to dosher på planeten. Våre helter sparker litt ræv og fanger den ene doshen og skam-myrder den andre. De finner også en 3PX-droide, en spiondroide, som doshene hevder å ikke ha kjennskap til.
  • Et brutalt avhør av den overlevende doshen fører til at han forteller om at den politiske majoriteten på Dosha står i forhandlinger med Imperiet om overtakelse av områder på Kashyyyk. Grakuushhk lover doshen å slippe ham av på en øde planet. Kargaahk, selvsagt.
  • Heltene vender nesa hjemover til Coruscant med den overlevende soldaten.
 • På Coruscant leverer heltene en rapport til Kaz Nalant. Grakuushhk går til Jasom Manteer og diskuterer "rykter" om landoverdragelser på Kashyyyk, Kiri og Cedine stikker i kjelleren og leverer fra seg et 3PX-hode. Et innbrudd i kjellernivå 4 gjør at heltene nedkjemper tre inntrengere, hvorav den ene viser seg å være senatoren for Shili, Asparon Kano.
  • Heltene lar inntrengerne stikke av, mot å få innsyn i hemmeligstemplede kontrakter om landoverdragelser på okkuperte planeter.
  • Grakuushhk konfronterer Jasom Manteer, som innrømmer passiv skyld.
  • Heltene forlater Coruscant i sitt (nå stjålne) skip, sammen med senator Kano og andre tvilsomme individer.

Måned 6:

 • Ankomst Mon Calamari. Heltene fikser opp skipet og blir angrepet av bounty hunters. De stikker av i nytt skip med ny transponder.
 • Ankomst Ylesia. Heltene dumper en bountyhunter-fange og slipper av bothanerne og Asparon Kano.
 • Hopper til Tatooine, slipper av Ilan "Warck" Marek og selger Mon Calamari-krill til Jabba the Hutt. Hopper videre til Abregado-rae.
  • På Abregado-rae møter heltene igjen Zanga, Felanil og Shivvan Thal, som har blitt imperiesoldat. De snakker med en kontakt som heter Aeelo, og får høre at både Jasom Manteer og Kaz Nalant er blitt arresterte i etterkant av det som sist skjedde på Coruscant. Det som nå må gjøres er å enten frigi Kaz, eller slå fast at han er død, hvis han er det. Han vet for mye til at man kan la ham være fange hos Imperiet.
  • Heltene blir også forsøkt angrepet av noen Black Sun-folk som har med seg en alien som ser litt ut som en kjempestor blomst. Blomsten er på heltenes side, og blir forsøksvis venn med dem etterpå.
  • Shivvan ber heltene reise før de lager trøbbel for ham. Han har allerede løyet om deres falske ID'er til sine overordnede.
 • Hopper til Kargaaahk sammen med Zanga, Felanil og Blomsten. I hyperrommet kommer det for en dag at alle ombord kan føle Kraften.

Måned 7:

 • Ankomst Kargaaahk. Heltene plukker opp Garrick og Ssurg og reiser til Coruscant for å frigjøre Kaz Nalant.
 • Ankomst Coruscant. Heltene sjekker Grakkens leilighet, og hacker inn i en terminal i senatsbygget for å finne ut hvor Kaz er. De angriper en fangetransport, og senere et fangeskip som skal til Despayre. Der møter de en merkelig kjapp øksesvinger, og Zanga advarer om et mørkt nærvær på planeten.
 • Heltene stikker av fra Coruscant på mistenkelig vis, med Kaz i bagasjen, destinasjon Tatooine.
 • Heltene ankommer Tatooine og skiller lag med Zanga Nell, Felanil, og Garrick. Kaz Nalant gjør det Kaz Nalant gjør best. Kiri blir podracingstjerne i Mos Espa og kjører seks løp på litt over en uke. Grakuushhk og Kiri tar nesten livet av bountyhunteren Sandroc Albas, som prøver å sabotere Kiris pod.
 • Et angrep og ransforsøk på skipet får Kaz til å holde ekstra utkikk, og han oppdager ISB-agenter blant planetens imperielle offiserer. Han ber om hjelp fra Cedine, og sammen forlater de planeten, destinasjon ukjent. Skipet blir fløyet til Mos Eisley, hvor Grakken, Kiri, Batti, og deres nyervervede venn Kadavrin finner det igjen mens det males om for n'te gang.

Måned 8:

 • Skipet "Eye of the Nexu" forlater Tatooine og Hutt Space, med snuten mot Kashyyyk.
  • Utenfor Kashyyyk ligger en Star Destroyer og et trandoshansk transportskip i bane.
  • Heltene vil befri Rhaasguu, klanslederen for en liten klan wookieer som har vært svært aktive i Folkefronten For et Fritt Kashyyyk. De gjør et utfall mot en fangeleir utenfor hovedstaden, og må deretter flykte fra planeten.
  • En forstyrrelse i Kraften gjør Grakken og Kadavrin oppmerksomme på en lyssabelsvingende gærning i kontrolltårnet på Spaceporten, men bekjentskapet varer kun i et minutts tid. Kadavrins undertrykte minner begynner å bli vekket.
 • Skipet forlater Kashyyyk på hengende håret, destinasjon Iridonia.
 • Ankomst Iridonia.
  • Heltene bytter skip mot skip + en tjeneste til selgeren. De havner selvsagt i bråk med en eks-jedi som har falt til den Mørke siden. Etter mye om og men legger han på røret, og heltene har et enda bedre skip i bytte, og to nye venner, en av dem Force-sensitiv med Jedi-trening.
  • Skipet forlater Iridonia.
 • Kiri og Kadavrin blir enige om en ny destinasjon, Sel Zonn romstasjon i The Core.
  • På Sel Zonn handler man inn to droider, blir kjent med en tredje, redder ei dame, dreper en chevin, og kommer i bråk.
  • Heltene bestemmer seg for å hoppe kjapt innom Esseles-systemet på vei til Kargaaahk, hvor de planlegger å mellomlande for å installere ny transponder og sublight-motorer før de hopper videre til Alderaan.

Måned 9:

 • Paragon ankommer Kargaaahk, hvor heltene tilbringer tre dager, plukker opp Blomsten, som viser seg å hete Anemone. Reiser videre til Alderaan.
 • Ankomst Alderaan med ny ident, Audacious. Heltene møter Bail Organa, som gir dem et oppdrag.
 • Ankomst Felucia. Heltene prøver å lure seg inn i en garnison der en viktig fange holdes. Det lykkes til en viss grad, dvs at de slåss seg inn.
  • Inne finner de ikke fangen de leter etter, men derimot en felucian som ikke har noe navn, men som viser dem drømmeaktige syner ved hjelp av Kraften.
  • Heltene drar med sin nye venn tilbake til skipet, stæsjer noen ting, og trekker gjennom soppbefengte sumplandskap til en felucianby der det bor et menneske og syke felucianbarn. De overnatter, hjelper ungene, og drar videre.
  • Heltene henter tidligere admiral Gilder Varth i et underjordisk kompleks. Når de kommer tilbake til felucianerlandsbyen får de høre av høvdingen at de "kommer til å vandre i mørke".
 • Audacious forlater felucia og hopper til Esseles og videre til Alderaan, hvor de blir bedt om å snu og reise til Zandrax-systemet.
 • Audacious ankommer Zandrax-systemet og rendezvouser med Nebulon B-fregatten Resurgence. Varth blir gitt over i varetekten til Kaptein Verana, en alderaansk offiser.

Måned 10:

 • Heltene blir noen dager på Resurgence for å hente seg inn etter Felucia.
 • Heltene godtar nok et oppdrag fra Senator Organa, gjennom Verana: Å reise til Cato Neimoidia for å finne Darga the Hutt.
 • Audacious drar innom Mon Calamari og handler krill av en fisker-quarren med snadde. Maya dukker opp og blir med skipet videre.
 • Audacious ankommer Cato Neimoidia.
  • Heltene bruker noen dager på å områ seg, banke opp en bikergjeng, og få kontakt med Warrick Raden.
 • Heltene blir æresgjester hos Darga the Hutt.
  • Kiri blir igjen kjent som "Krayt", Kadavrin som Cord Black, og Grakuushhk oppdager at Dargas majordomo Igren Demos har jedi-interesser.
  • Kadavrin kjøper fri to twi'lek-slavinner, og heltene nedkjemper en gjeng slavehandlere fra Jernringen.
  • Heltene redder en Jedi som holdes i koma i palassets kjeller, og oppdager at Imperiet kjøper tibannagass og slaver fra Darga.
  • Heltene stikker til Resurgence med fire ekstra passasjerer: To twi'leks, Warrick Raden, og Jedimester Denia.
 • Raden fengsles på Resurgence, mens Denia får medisinsk behandling.

Måned 11:

 • Heltene stikker først til Dac for å handle droider, og deretter til M'haeli for å selge droidene, og hente dragitt-krystaller til å kunne bygge lyssabler.
  • De blir kontaktet av en "seer" kalt Ch'no og bedt om ta med seg kongen for planeten opp i fjellene for å berge livet hans. Der blir de angrepet av en mørk kraftbruker og seks kommandosoldater i snøkammo, som gjør sitt beste for å myrde kongen. Grakuushhk klarer å vekke kongen, som er hardt skadet.
 • Hovedstaden på M'haeli bombes av en ukjent styrke, antatt å ha forbindelse med Ailon Nova Guard.
  • Våre helter beskytter Kong Lasinko Morakis fra snikmordere og ikke fullt så snikete mordere. De tar ham med off-planet sammen med de overlevende av Battis slektninger.
 • Reisen går til Dac for å reparere skipet.

Måned 12:

 • Heltene reiser innom Alderaan og slipper av Kong Morakis.
 • Heltene reiser fra Alderaan via Esseles til Resurgence.
  • Heltene tilbringer et par dager på skipet og får noen forelesninger av Denia før de mottar et nytt oppdrag.
 • En fangetransport forlater Kashyyyk mot ukjent mål.
 • Heltene drar til Bespin og Cloud City.
  • Nyttårsaften feires faktisk i herskapshuset til baronadministratoren av Cloud City.

16 BBY - År 3 etter den nye Galaktisk-Imperielle Tidsregning
Måned 1:

 • Navik den Røde konsoliderer Rodia og inngår en avtale med Imperiet om herredømme over sitt system.
 • Heltene infiltrerer den årlige Sabacc-turneringen på Cloud City.
  • Det blir bråk, og heltene bruker enormt mye penger.
  • De får tatt kakken på Darga.
 • Turen går videre tilbake til Resurgence, hvor noen dager tilbringes.
 • Et oppdrag leder heltene ut på tur igjen.
  • Først til Iridonia, hvor de møter Strafe Thoriff.
  • Passasjerer fraktes til New Bornalex.
 • Batti reiser til Mon Calamari og videre til Nar Shaddaa.

Måned 2:

 • Audacious drar til Ossus, hvor heltene finner spor etter Misere-holocronen.
  • Sporene leder dem til Abraxin, hvor de dreper en darksider og finner holocronen, men ikke krystallen som hører til.
 • Batti drar med en gjeng til Ord Adinorr.
  • Batti tilbringer to dager på Ord Adinorr mens han utfører et oppdrag.
  • Så reiser han til Nar Shaddaa og videre tilbake til Mon Calamari.
 • Audacious drar til Felucia og slipper av Strafe, lover å hente ham om en måned.

Måned 3:

 • Heltene er spredt. Audacious returnerer til Felucia og finner ut at Strafe er vekk, og har tatt med seg en ung felucianer.

Måned 4:

 • Heltene lærer seg å bygge lyssabler av Mester Denia. Batti får ikke helt teken på det.
  • Kiri bygger sin første lyssabel.

Måned 5:

 • Grakuushhk tar kontakt med den interne motstandsbevegelsen på Dosha.
 • Heltene kontakter av Maya, som informerer om at Bail Organa vil møte dem.

Måned 6:

 • Heltene reiser til Ithor og møter Bail Organa. Han informerer om at han ikke kan involvere seg direkte lenger, men at heltene kan fortsette å ha kontakt med skipet Resurgence. Tiden er snart inne for handling på Kashyyyk.
 • Heltene reiser fra Ithor og lander på Antar 4, hvor de møter wookieene Rhaasghuu, Liaata, Eraagh, og Wyrookka, samt gotalen Torc Ishi.
 • Heltene forhandler med doshene på nøytral grunn. Doshene kan bistå med sju cloakshape fighters i lufta, samt en mekaniker til Audacious. Torc Ishi vil bistå med sine taktiske kvaliteter ombord.
 • Kiri og Batti stikker for å fikse opp cloakshapene for doshene, for å sikre at de holder ut så lenge som mulig.
 • Kadavrin, under dekke av å være Torack Bocca, rekrutterer sju idioter i lette skip til å prøve å dokke med et imperieskip utenfor Kashyyyk, for å vinne penger og en mulig jobb i Torack Boccas sikkerhetsselskap.

Måned 7:

 • Grakuushhk går til anskaffelse av ordonans og koordinerer planleggingen av bakkeangrepet sammen med Rhaasghuu og Dewryyn.
 • Kiri og Batti returnerer fra Dosha.
 • Prosjekt Yarua går av stabelen.
  • Etter noe recon på bakken på Kashyyyk, forsøker noen av heltene seg på et prison break mens resten lager en distraksjon i rommet over planeten.
  • På vei ut av fengselet blir de angrepet av to AT-STer og noen soldater, og klarer å kapre den ene walkeren. Kadavrin rir den ut mot jungelen og lar seg plukke opp av Audacious.
  • Grakuushhk bringer Yarua til jungelbasen, blir igjen på hjemplaneten, og vandrer dermed inn i solnedgangen. *munnspillmusikk*
 • Heltene drar tilbake til Zandrax-systemet og Resurgence.

Måned 8:

 • På Resurgence forteller Denia om et ruinert jeditempel og at hun ønsker at heltene skal dra dit for å berge det de kan av det som måtte være igjen der.
 • Heltene reiser til Ylesia, hvor de plukker opp Shado Nabeema.
 • Heltene reiser videre til planeten Almas og lokaliserer det ødelagte tempelet.
  • Vel nede på bakken innser de fleste at stedet er fullt av den Mørke Siden.
  • Heltene plukker opp droiden 7-A som gir dem tilgang til det som er av datakonsoller i tempelet.
  • Heltene finner den fengslede Jedimesteren Vhiin Thorla i kjelleren på tempelet.
  • Etter å ha nedkjempet noen svære beist som har forbindelse til den mørke siden, og deretter en skummel mørk-Jedi i rød kappe, kan heltene igjen forlate planeten.
 • Tilbake på Resurgence blir Vhiin Thorla overgitt til Denia, som kjenner ham igjen og vil hjelpe ham.
 • Heltene drar til Nizon for å forfølge et spor om Prosjekt Sarlacc.

Måned 9:

 • Heltene ankommer Nizon, og sniklander i ørkenen, inni en hule.
  • Imperiet har et stort nærvær — bl.a. tar de mange Nazrener som slaver herfra til bruk i prosjektet sitt.
  • Heltene bløffer seg inn i Imperiets fangeleir og frigir mange Nazrener, deriblant Sartok, en lokal helt.
   • Noen av Nazrenene begynner etterpå å heltedyrke en anonym skikkelse kalt "Salazar".
  • Heltene vil stjele et skip, men må først redde noen nazren-unger fra et bomba hus. Deretter banker de opp noen trandoshanere som har landet i et slaveskip.
  • Dusørjegeren Vril Vrakt jakter på heltene, og finnder dem, men de finner ham rett tilbake og gir ham to tette og en badehette og stjeler intelen han trodde han ødela. De stjeler også skipet hans.
 • Vel tilbake på Resurgence blir heltene kalt inn til et møte.
  • De blir bedt om å dra til Coruscant for å følge opp noen spor om Prosjekt Sarlacc.
 • Etter å ha byttet til Vrakts skip, drar heltene til Coruscant.

Måned 10:

 • Det nytitulerte skipet Rebirth reiser til Ithor og kjøper krydder, og deretter til Coruscant.
  • Heltene tar kontakt med Tero Reskan på Coruscant og han vil skaffe dem informasjon.
  • Imens selger heltene krydder.
  • Heltene går på jakt etter krimmisen Resh, som pleide å jobbe for Darga, og som vet noe om hvem som er ansvarlige for Prosjekt Sarlacc. De finner ham, og knytter vennskapsbånd.
  • Heltene leter også etter ISB-agenten Lusan Dos, som er dypt involvert. De finner ham, men han skjønner at noe er på ferde. En ISB-agent kommer seg unna trefningen som oppstår.
  • Heltene drar til Imeici-tårnet og bryter seg inn. Der slåss de mot mørke kraftbrukere og vakter. De får med seg en droide og stikker til helvete av planeten.
 • Turen går til Sullust, hvor heltene slipper av Resh, som lover å holde kontakten og gi dem informasjon ved en senere anledning.

Måned 11:

 • Turen går deretter tilbake til Resurgence, som er… under angrep!
  • Heltene kommer seg ombord og berger sine venner og allierte, men Denia har allerede dratt.
  • De hopper om et midtstopp og til Kargaaahk, hvor de rådslår og legger videre planer.
 • Heltene reiser til Metellos for å finne flere spor.

Måned 12:

 • Heltene roter rundt på Metellos og finner beviser for at Admiral Varth er på Imperiets side.
 • Ved et hopp derfra til Iridonia, blir computerne grilla.
  • De stopper og reparerer computerne noen dager.
 • Hopper videre til Tatooine og slipper av to passasjerer.
 • Hopper til Ruusan og hiver ut en fange.
 • Hopper til Kargaahk.

15 BBY - År 4 etter den nye Galaktisk-Imperielle Tidsregning

Måned 1:

 • Heltene feirer nyttår på Kargaahk og finner en beskjed fra Organa. De reiser deretter til Alderaan.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License