V-3PO

V-3PO er en protokolldroid i 3PO-serien med mannlig personlighet, dekorativ matt sølvfinish, og stiv overleppe. Har en tendens til å utbryte "Du godeste!" og "Du store min!". Trives i skapet i passasjerkvarterene på Audacious når han ikke trengs. Refererer til Kiri som sin "mester", og hennes ord er siste ord for ham.

Programmert med følgende språk: Binary, Bocce, Basic, Shyriiwook, Rodese, Durese, Huttese, Ryl, Gammorean, Sullustan, Herglese og nå Felucianese.

Skills:
Knowledge Galactic Lore +6
Knowledge Bureaucracy +6
Knowledge Social Sciences +6
Persuasion +12

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License