Wampa
250px-SkywalkerWampa.jpg

Et hvitt, pelskledd rovdyr som trives i kaldt klima. De angriper gjerne byttet sitt i små grupper, og liker å trekke levende ofre med seg til hulene sine for å spise dem der.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License