Yarua
250px-Yarua.jpg

Kashyyyks tidligere senator og Grakuushhks mentor i politikken. Tilhenger av en klar linje mot doshene og lojal mot en jediorden som ikke lenger eksisterer. Var etter eget sigende en personlig venn av flere jedimestere.

Yarua begynner å dra på åra, og det å være fange hos Imperiet er ikke nødvendigvis noe som gjør livet lettere for ham. Han ble tidligere i 17 BBY flyttet til Kashyyyk fra Coruscant etter en ikkeangrepsavtale Grakuushhk fikk ordnet mellom Kashyyyks innfødte og Imperiet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License